100 dollarë për ata që marrin vaksinën anti-COVID në New York