30 vite në harresë, banorët e fshatit Anëvjosë pa kushtet minimale për jetesë