Aleksandër Dyma, lidhja e shkrimtarit francez me Shqipërinë