Alexei Navalny dhe Jeanine Anez në listën e BE-së për çmimin e madh të të drejtave të njeriut