Analiza/Punësimi në BE po rritet ndjeshëm, por rimëkëmbja nuk është arritur ende