‘Arrivederci’: Fluturimi i fundit për kompaninë ajrore në telashe të Italisë, Alitalia