Autoritetet evropiane refuzojnë të shpëtojnë mbi 400 refugjatë në zonën mesdhetare të shpëtimit në Maltë