Bankat: Përkeqësimi i mundshëm i ekonomisë, rrezik kryesor