Biden kërkon vaksinimin e 70 për qind të popullsisë së botës deri në vitin 2022