Bota në alarm, çfarë dimë deri më tani për “mutacionin e ri të Botsvanës”?