Kriminalizimi si pedagogji popullore*

RrugaPress2

Nils Jareborg – Universiteti i Upsalas Problemi Përgjatë ekzistencës së shoqërive njerëzore, thuajse gjithmonë dhe kudo, ndëshkimi(punishment) social ka qenë jusifikuar duke i apeluar një apo disa prej arsyeve të mëposhtme: (gjykimi i klerit se) Zoti apo Zotat e duan apo e kërkojnë ndëshkimin. Kreu, sundimtari, lideri, patriarku, qeveria, mbreti, […]