Dramaturgu serb u kërkon falje shqiptarëve për të gjitha krimet serbe dhe pyet: A duhet Kosova ta njohë Serbinë?