Dy Tradhtitë e Vogla në Fotografinë e Madhe të Deklaratës së Përbashkët së Tiranës