Euro në rritje gjatë janarit, arrin nivelin më të lartë në dy muaj