Familja me 6 anëtarë në Korçë, jeton me asistencë 5 mijë lekë në muaj