Fermerët në Shkodër: Kemi për të shitur por nuk kemi rrugë për të lëvizur