Gjykata Specialje konfirmon se disa nga të paraburgosurit janë prekur me Covid