KAH I KTHEU DYLBITË AMERIKA?/ Loja e Amerikës me Francën dhe navigacionet gjeostrategjikë në Australi