Marshi për në Odën e Gëzimit/ Vaska e gjakut në Ballkan nisi me bullizimin fanatik dhe plumba