Një lloj i ri qelize i zbuluar në zemër, mund të ndikojë në punën e këtij organi