Paratë e incineratorëve në media, 1.4 mln euro të landfillit të Tiranës për propagandë