Sa vlen “heroi”? Disa shtete, qytete në Amerikë ende debatojnë mbi pagesën e rrezikut të frontit të parë