Shoqëritë të cilat i keqtrajtojnë gratë janë më të varfra dhe më pak stabile