Shqipëri, mbi 83 mijë punonjës në administratë, numri më i lartë në Ministrinë e Brendshme dhe të Arsimit