Studimi: Një në 10 persona me COVID-19 mund të jetë ende infektues përtej 10 ditësh