Të gjitha viktimat e aksidentit në Bullgari vdiqën nga asfiksia