Ushtria amerikane teston bombën nga e cila nuk kanë shpëtim bunkerët