Vetting në drejtësi, qeveria e Kosovës çon përpara procesin