Ymer Haxhi Prizreni (1826 – 1886), kryetari i parë i Shqipërisë së Katër Vilajeteve