Borrelli dhe Stano konfirmuan vetëm që kriminelët në veri janë të kontrolluar