Parregullsi gjatë procesit të zgjedhor në disa komuna, policia jep detaje