Pavarësisht që veshë një të tillë, Kim Jong-un ua ndalon qytetarëve bartjen e palltos së lëkurës