Shqiptarët në mesjetë, mënyra e jetesës dhe çfarë kemi trashëguar nga ata