Studimi i Akademisë së Shkencave: 73% e popullsisë së Tiranës e imunizuar